Bartın Villa


Bartın Villa

Bartın Villa

Bartın Villa plan

Bartın Villa plan

Bartın Villa plan1

Bartın Villa plan1


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toplam Kullanım Alanı 184+28m2
Zemin Kat m2
Hol 18.00
Banyo 5.50
Mutfak 19.00
Salon 40.00
Veranda 28.00
Birinci Kat m2
Hol 16.00
Banyo 5.50
Yatak Odası 1 15.00
Yatak Odası 2 22.50
Ebeveyn Yatak Odası 18.00
Ebeveyn Banyo 4.50